top of page

l

Jaarwerk

De financiële jaarafsluiting inclusief het bijbehorende jaarwerk is een belangrijk aspect van de bedrijfsvoering. Gedurende deze afsluiting wordt onder andere het daadwerkelijke financiële resultaat bepaald en worden de benodigde fiscale aangiften opgemaakt.

Het jaarwerk is bovendien een belangrijk meetmoment voor hoe u als organisatie in de gestelde periode gepresteerd heeft. Daarom is het van het uiterste belang dat dit adequaat en betrouwbaar wordt bepaald, zowel vanuit bedrijfskundig als fiscaal perspectief om de organisatie op juiste wijze te kunnen managen.

Wij als specialist kunnen dit volledige proces voor u verzorgen, ook wanneer u de dagelijkse administratie zelf verricht. Hierbij maken wij een juiste en volledige inschatting van het resultaat en de financiële positie per einde boekjaar en rapporteren wij dit in een formeel jaarrapport dan wel jaarrekening. Bovendien kunnen wij hierna ook de fiscale verplichtingen voor u verzorgen zoals de aangifte Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting.

tax-468440_1280.jpg
bottom of page